Bản quyền win 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD

Thương hiệu MICROSOFT

Bảo hành 0 tháng

Cấu hình chi tiết

Loại phần mềm Windows

Tính năng

– Microsoft Edge
– Multiple Desktop và Snap14
– OneDrive15
– Đăng nhập Domain hoặc Azure Active Directory- BitLocker 16
– Remote Desktop- Hyper-V17
– Business Store và Private Catalog

02713 885 248
/* cau doi tet */