Cáp HDMI

“Lọai cáp chuyên dụng để thi công kéo dài khỏang cách đặt thiết bị trình chiếu tùy theo từng thiết kế khác nhau tại vị trí lắp đặt ” Hàng nhập khẩu, Có nhiều kích thước khác nhau: 1,5-3-5-10-15-20-25-30m

02713 885 248