Tổ chức hội họp, làm việc trực tuyến trong thời gian COVID-19

Ngày 1/4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về tổ chức hội họp và làm việc trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Mục đích kế hoạch là nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các cuộc hội họp và làm việc trực tuyến nhằm hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị được duy trì, ổn định nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin giúp cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận phương thức làm việc mới, giảm chi phí, thời gian và mang lại hiệu quả cao.

Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị chủ động triển khai các cuộc họp có nội dung không thuộc bí mật nhà nước bằng hình thức trực tuyến qua đường truyền Internet nhằm chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Giao diện web của TrueConf client

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn sử dụng các ứng dụng họp trực tuyến phổ hiện nay như: Zoom meeting, Google Hangout, Cisco Webex Meetings, TrueConf… để triển khai họp trực tuyến nội bộ. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Bình Phước hỗ trợ các đơn vị triển khai giải pháp họp trực tuyến qua đường truyền Internet bằng phần mềm TrueConf, đã cấp 145 tài khoản cho 20 đơn vị cấp tỉnh và 11 đơn vị cấp huyện. Địa chỉ tải phần mềm TrueConf: https://htth.vn; địa chỉ máy chủ: 113.161.182.246; địa chỉ hướng dẫn chi tiết: https://binhphuoc.gov.vn/stttt/egov./.

Nguồn: binhphuoctuday

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
0919 19 39 69
add_action('wp_footer','devvn_readmore_flatsome'); function devvn_readmore_flatsome(){ ?>